logoNOBIA.SK

GARANCIA

Garantujeme Vám
najnižšie ceny

ZAVOLAJTE NÁM

+421 903 706 501
+421 48 416 3628

SERVIS A ZÁRUKA

Spoločnosť NOBIA, s.r.o. poskytuje pre u nás zakúpené výrobky:

1. Záručný aj pozáručný servis
2. Záruka sa poskytuje od dátumu zakúpenia výrobku v dĺžke:
    - 24 mesiacov podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 620 Občianskeho zákonníka
    - 12 mesiacov podľa zákona č. 513/1991 Zb., § 429 Obchodného zákonníka
3. Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby a ktoré neboli v dobe
zakúpenia výrobku zjavné alebo ktoré neboli kupujúcemu známe.
4. Záruka sa nevsťahuje na opotrebovanie výrobku spôsobené obvyklým používaním.
5. Záruka sa nevsťahuje najmä na chyby vzniknuté z nasledujúcich príčin:
    - neodborná manipulácia s výrobkom,
    - nedodržanie pokynov uvedených v návode na použitie výrobku,
    - použitím výrobku na iné účely, ako na účely, na ktoré je výrobok určený,
    - používaním výrobku v rozpore s jeho bežným použitím či v rozpore s návodom na použitie,
    - používaním neoriginálneho a nevhodného príslušenstva výrobku,
    - zanedbanou starostlivosťou o výrobok,
    - zásahom neautorizovaného servisu.
6. Práva kupujúceho zo záruky sú upravené v Reklamačnom poriadku firmy Nobia, s.r.o.
7. Doba od uplynutia reklamácie až do doby, kedy si kupujúci výrobok z reklamačného konania prevezme, najdhšie však do doby, kedy je kupujúci povinný výrobok z reklamačného procesu prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
8. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa viažu k zakúpeniu výrobku podľa špeciálnych právnych predpisov.
 

Odborný servisný technik je tu pre Vás: Dušan Kyzúr - 0903/523 137

 

 

Záručný a pozáručný servis:

Reich (Holz-her), Lamello, Unimerco, Flex

Pozáručný servis:

Makita, Maktec, Dolmar, Narex, Metabo, Bosch, Festool, DeWalt, Schneider, ...